Voor zorgverleners

Privacystatement

Nieuws over SHO

Corona maatregelen bij SHO

Corona maatregelen bij SHO

Om de verspreiding van het virus te voorkomen en onze noodzakelijke dienstverlening door te laten gaan heeft SHO een aantal aanvullende maatregelen. Daarnaast blijven wij de adviezen van het RIVM volgen.

Bloedafname of trombosezorg

Heeft u klachten van verkoudheid, hoesten, kortademigheid of koorts?

Bezoek dan niet onze locatie.

Heeft u deze klachten, neemt u dan contact op met uw behandelend (huis)arts. De arts kan bepalen of het onderzoek voor u noodzakelijk is. Als dit zo is, dan verwijst de (huis)arts u door.

Maatregelen ter bescherming van u en onze medewerker:

 • Een medewerker van SHO vraagt u voor u de locatie binnen gaat of u:
  • Klachten heeft van verkoudheid, hoesten, kortademigheid
  • Koorts heeft (meer dan 38 graden)
  • Paracetamol heeft gebruikt

Is het antwoord op één van deze vragen “ja” dan mag u de locatie niet binnen komen;

 • Wij vragen u om in de wachtruimte op minimaal 1,5 meter afstand van anderen te blijven. Dit kan betekenen dat u wordt gevraagd buiten te wachten als de wachtruimte te vol raakt;
 • U mag één begeleider mee naar binnen nemen maar alleen als u minderjarig of hulpbehoevend bent. Uiteraard op voorwaarde dat deze persoon geen klachten heeft;
 • Wij vragen u om tijdens de afname weg te kijken en weinig te spreken om te voorkomen dat onze medewerker in het gezicht geademd wordt. Onze medewerker zal hier ook rekening mee houden;
 • Wij vragen u op minimaal 1,5 meter afstand van de receptie of balie te blijven achter de met tape afgezette lijnen of achter de tafel die voor de balie is geplaatst;
 • We zorgen voor goede handhygiëne. Werkoppervlakken en de prikstoel worden extra schoongemaakt.

Onze medewerkers gebruiken geen mondneusmaskers. Er is in Nederland een tekort aan persoonlijke beschermingsmiddelen die geschikt zijn voor de zorg. Wij houden ons aan de richtlijnen van het RIVM. Dit houdt in dat persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals mondneusmaskers, buiten het ziekenhuis alleen worden gebruikt op plekken waar lichamelijk ernstig zieke of zeer kwetsbare personen worden behandeld of verpleegd (zie website RIVM). Het gebruik van niet-gecertificeerde of zelfgemaakte mondneusmaskers wordt door deskundigen afgeraden. Zij geven aan dat deze maskers geen zekerheid bieden en dat verkeerd gebruik van dergelijke mondneusmaskers zelfs kan leiden tot verspreiding van het virus. 

Huisbezoeken

Bij patiënten met verkoudheidsklachten, hoesten, kortademigheid of koorts worden geen huisbezoeken gedaan door SHO medewerkers. Als uw behandelend arts een huisbezoek heeft aangevraagd, wordt u door ons gebeld om te vragen naar verkoudheid of benauwdheidsklachten of koorts.

Afspraken voor onderzoek

Alle afspraken zijn vervallen voor:

 • Echografie
 • ECG
 • Holter
 • Spirometrie
 • Fundusfotografie
 • ABPM

Op onze website vermelden wij wanneer deze zorg weer geleverd kan worden. Uw huisarts wordt hierover geïnformeerd.

Indien u al een afspraak heeft voor onderzoek krijgt u hierover bericht.

Algemene informatie coronavirus

Voor de laatste stand van zaken rondom het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u naar de website van het RIVM. Op deze site staat heldere uitleg over het nieuwe virus en duidelijke antwoorden op veel gestelde vragen.

Verlenging tijdelijke afspraak SHO voor VGZ verzekerden Gelderland en Amsterdam

Vanaf begin dit jaar heeft VGZ de uitvoering van de eerstelijnsdiagnostiek voor VGZ verzekerden ondergebracht bij een beperkt aantal aanbieders. In de zogenaamde GHOR regio’s Gelderland Midden, Gelderland Zuid en Amsterdam-Amstelland werd SHO niet direct geselecteerd. Eerder informeerden wij u dat VGZ-verzekerden in deze regio’s desondanks de eerste 3 maanden van 2020 nog gewoon bij SHO terecht konden.

Wij kunnen u nu meedelen dat deze periode onlangs is verlengd tot 1 juni 2020 (Gelderland) en 1 juli 2020 (Amsterdam). Voor verzekerden van VGZ die doorverwezen worden naar SHO verandert er in de komende periode dus niets: zij krijgen de kosten van hun onderzoek gewoon vergoed (m.u.v. het eigen risico).

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op met SHO via 088 – 999 7777.

Informatie aanpassingen PCR fecesonderzoek

Het Radboudumc verzorgt voor SHO de onderzoeken medische microbiologie. Zij informeert ons over het volgende:

Wegens coronavirus problematiek slinken de voorraden zeer snel voor de moleculaire microbiologische diagnostiek. De dienstverlening voor moleculaire fecesdiagnostiek is daarom aangepast op een aantal punten.  

Bij de noodzakelijke keuze vanwege schaarste van middelen, menskracht en apparatuur voor diagnostiek is mede afgewogen welke testen klinisch significant zijn en het meest voorkomend (binnen de targetgroep).

De volgende bepalingen voeren we niet uit:

 • Adenovirus (wel type 40/41)
 • Bocavirus
 • Enterovirus
 • Parechovirus
 • Dientamoeba fragilis
 • Strongyloides stercoralis

In verband met snelheid van handelen hebben wij u hierover niet vooraf kunnen informeren. Excuses voor het ongemak. Wij houden u op de hoogte.

VGZ verzekerden Gelderland en Amsterdam kunnen gewoon terecht bij SHO

Vanaf 1 januari 2020 heeft VGZ de uitvoering van de eerstelijnsdiagnostiek voor VGZ verzekerden ondergebracht bij een beperkt aantal aanbieders. Zie hier voor meer informatie. In de zogenaamde GHOR regio’s Gelderland Midden, Gelderland Zuid en Amsterdam-Amstelland werd SHO niet direct geselecteerd.

Lees meer...

VGZ en de regionale samenwerking

Vanaf 2020 vraagt VGZ van u dat u eerstelijnsdiagnostiek voor haar verzekerden aanvraagt bij door VGZ gecontracteerde aanbieders. Per GHOR-regio zijn andere aanbieders gecontracteerd (zie de website van VGZ voor meer informatie). Wij informeren u graag over wat dit voor u betekent.

Lees meer...