?>

CITO-procedure bij SHO

Heeft u een spoedaanvraag? Dan treedt de zogenaamde CITO-procedure in werking waarbij SHO u de uitslag zo snel mogelijk kan doorbellen of -faxen. We leggen u graag uit hoe deze procedure bij SHO werkt.

  1. Bel met 088 - 999 7979. Via dit nummer kunt u de CITO-procedure starten. CITO-aanvragen kunnen dezelfde dag tot 15.00 uur ingediend worden. Wij vragen u altijd eerst telefonisch contact op te nemen. Als uw assistent(e) op de hoogte is van de indicatie, kan hij/zij in opdracht van de huisarts de CITO aanvragen.
  1. Nadat u bovenstaand nummer heeft gebeld, faxt u het labformulier naar ons faxnummer 088 - 999 7951 of verstuurt u deze via Diagnostiek On Line of Zorgdomein. Het labformulier moet de volgende informatie bevatten:
  • De gegevens van uw patiënt;
  • Het telefoonnummer van uw patiënt;
  • Indien van toepassing de omschrijving “nuchter” vermelden;
  • Bij de rubriek ‘CITO’ het telefoonnummer of faxnummer waarop u (eventueel ook na 17.00 uur) bereikbaar bent.

Let op dat u bij aangekruiste bepalingen op de achterzijde van het formulier (bij “Opmerkingen”) de naam van de patiënt met geboortedatum herhaalt. Dit is belangrijk, zodat we zeker weten dat voor- en achterzijde van het aanvraagformulier bij dezelfde patiënt horen.

Doorbellen

Als u de uitslag niet met spoed, maar wel dezelfde dag voor 17.00u wilt weten, kunt u ‘doorbellen’ op het aanvraagformulier aankruisen. Vul altijd het telefoon- of faxnummer in waarop uw praktijk bereikbaar is.

Wat doet SHO?

Een CITO-aanvraag aan huis wordt zo snel mogelijk - afhankelijk van de CITO-indicatie - geprikt. Bij aankomst op het laboratorium worden de spoedaanvragen met voorrang behandeld.