Voor zorgverleners

Privacystatement

Gewijzigde rapportage fundusfoto

Het fundus onderzoek is weer opgestart, de eerste uitnodigingen zijn begin juni verzonden. SHO heeft de tijd dat het fundusonderzoek stil heeft gelegen aangegrepen om de ict-systemen aan te passen, zodat de beoordeling en rapportage conform de NHG-standaard uitgevoerd wordt.

Onderstaand een voorbeeld van het nieuwe verslag.
Naast dit verslag worden de losse onderdelen van dit verslag ook conform de overeenkomende NHG coderingen naar uw HIS en het ketendossier gezonden, zodat deze op de juiste wijze kunnen worden opgenomen in de (meetwaarden) modules van uw HIS. De verwerking van deze uitslagberichten (edifact) is voor alle gangbare HISSEN  en Ketendossier systemen getest.

=======================================================

Voorbeeld Verslag fundus onderzoek conform NHG richtlijn

Uitslagbrief: Screening diabetische retinopathie (DRP)

Datum onderzoek: 18-05-2020, Ref.nr. 1496281-069236

Patiënt: , P. PASSANT (12-12-1952 Man)


Kwaliteit beelden:

Links  : Goed

Rechts : Matig

Retinopathie:

DRP Links  : R0: geen zichtbare retinopathie

DRP Rechts : R0: geen zichtbare retinopathie


Maculopathie:

DMP Links  : M0: geen zichtbare Maculopathie

DMP Rechts : M0: geen zichtbare Maculopathie


Overige Afwijkingen: Ja

Links : Geen

Rechts: Verdenking cataract, Anders

Anders: Overweeg verwijzing  i.v.m. Verdenking Cataract

(Re)

 

Opmerkingen en adviezen:

Hier kan nog een algemene opmerking m.b.t. fundus onderzoek komen te staan

Follow-up advies fundus :3 jaar (reguliere controle)

=======================================================

Informatie aanpassingen PCR fecesonderzoek

Het Radboudumc verzorgt voor SHO de onderzoeken medische microbiologie. Zij informeert ons over het volgende:

Wegens coronavirus problematiek slinken de voorraden zeer snel voor de moleculaire microbiologische diagnostiek. De dienstverlening voor moleculaire fecesdiagnostiek is daarom aangepast op een aantal punten.  

Bij de noodzakelijke keuze vanwege schaarste van middelen, menskracht en apparatuur voor diagnostiek is mede afgewogen welke testen klinisch significant zijn en het meest voorkomend (binnen de targetgroep).

De volgende bepalingen voeren we niet uit:

  • Adenovirus (wel type 40/41)
  • Bocavirus
  • Enterovirus
  • Parechovirus
  • Dientamoeba fragilis
  • Strongyloides stercoralis

In verband met snelheid van handelen hebben wij u hierover niet vooraf kunnen informeren. Excuses voor het ongemak. Wij houden u op de hoogte.

LCT-test ipv Lactose belastingstest

Vanaf heden biedt SHO de LCT-test aan. Met deze nieuwe lactose-intolerantie genotyperingtest kan primaire lactose-intolerantie worden aangetoond in een bloedmonster. Met het toevoegen van de LCT-test vervalt de lactosebelastings- of tolerantietest bij SHO.

Lees meer...

Labonderzoek na bariatrische chirurgie

Na bariatrische chirurgie moeten patiënten jaarlijks uitgebreid labonderzoek ondergaan.

Lees meer...

Nieuw in Twente: eerstelijns echocardiografie

Sinds 1 november biedt SHO samen met de cardiologen van CARDION (ZGT) in de regio Midden-Twente echocardiografie aan.

Lees meer...