?>

Corona maatregelen bij SHO

Coronamaatregelen bij SHO

Met ingang van 23 maart zijn de coronaregels versoepeld. Dat betekent het volgende:

 • U bent niet verplicht een mondkapje te dragen.
 • Het is niet verplicht om 1,5 meter afstand te houden.
 • Uiteraard staat het iedereen in alle gevallen vrij om wel een mondkapje te dragen en 1,5 meter afstand te blijven houden waar dat mogelijk is.
 • Ook onze medewerkers zijn niet verplicht een mondkapje te dragen, maar zijn zeker bereid dat te doen als u dat verzoekt.
 • Als u een afspraak hebt, kom dan maximaal 5 minuten van tevoren.

DCV Hardenberg volgt de regels van Saxenburgh Medisch Centrum, dat betekent dat daar nog geen versoepelingen worden doorgevoerd.


Wat niet is veranderd:

Annuleer uw afspraak als u corona-achtige klachten heeft of als u een (zelf)test heeft gedaan met een positieve uitslag.

Als u komt voor onderzoek hebt u altijd een identiteitsbewijs nodig.

versoepelende corona maatregelen maart 2022

Algemene informatie coronavirus
Voor de laatste stand van zaken rondom het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u naar de website van het RIVMhttps://www.rivm.nl/

Nog geen longfunctieonderzoek mogelijk

Wij kunnen longfunctieonderzoek helaas nog niet opstarten. NHG en CAHAG adviseren spirometrie alleen te hervatten bij gebruik van een bacteriefilter waarmee betrouwbare spirometrieresultaten worden gemeten. De apparatuur waar wij mee werken heeft nog geen goedgekeurd bacteriefilter.

Aanvragen microbiologie in ZorgDomein gewijzigd

Voorheen was het mogelijk om onderzoeken voor medische microbiologie aan te vragen via het zorgproduct “Labdiagnostiek laboratorium SHO”. Vanaf heden is hiervoor een apart zorgproduct “Labdiagnostiek Microbiologie” ingericht.

 

PCR fecesdiagnostiek gewijzigd

De wijze waarop de diagnostiek wordt gedaan is gewijzigd door invoering van nieuwe apparatuur; er wordt daardoor naar meer verwekkers gekeken. Resultaten van testen die niet zijn aangevraagd worden ook gerapporteerd.

U kunt fecesdiagnostiek aanvragen zoals u gewend bent en de kosten wijzigen niet. 

Een aantal testen wordt thans niet meer uitgevoerd en dit blijft ook zo:  

 • Adenovirus (wel Adenovirus type 40/41)
 • Bocavirus
 • Enterovirus (wel voor kinderen < 5 jaar)
 • Parechovirus (wel voor kinderen <5 jaar)
 • Strongyloides stercoralis (wel via Reizigers PCR panel)
 • Dientamoeba fragilis (deze test zit niet meer in een panel. De indicatie voor deze test is beperkt. Alleen zinvol bij kinderen met persisterende buikklachten waarbij geen andere oorzaak gevonden is. De test kan in deze gevallen los aangevraagd worden.)

Vrije PSA (fPSA) bepaling en vrije/totaal-PSA ratio niet meer beschikbaar

Aansluitend bij het advies van het Nederlands huisartsengenootschap (NHG) en de landelijke eerstelijns samenwerkingsafspraak (LESA) om de bepalingen vrije PSA (fPSA) en de vrije/totaal-PSA ratio niet meer aan te vragen, zijn deze bepalingen per 10 augustus 2020 niet meer beschikbaar.

Aangepaste voorwaarden voor hemolytische monsters bij bepaling van kalium

De kaliumconcentratie in erytrocyten is 25 keer hoger dan in serum of plasma. Lysering van de rode bloedcellen (hemolyse) leidt dan ook tot (vals) verhoogde gemeten kaliumwaarden. Bij binnenkomst van een monster op het laboratorium wordt bepaald of er sprake is van hemolyse. Vervolgens wordt aan de hand van de mate van hemolyse bepaald of een analyse nog een betrouwbaar resultaat geeft. Uit recent onderzoek is gebleken dat de grens waarbij hemolyse invloed heeft op de bepaling van kalium lager ligt dan eerder vastgesteld.

Per 10 augustus 2020 zullen wij bij iedere kalium uitslag die bepaald is uit een monster met hemolyse tussen de nieuwe en de oude grens een opmerking rapporteren waaruit blijkt dat de bepaling van kalium mogelijk verstoord is. Van sterk hemolytische monsters zal geen kalium uitslag worden gerapporteerd (conform huidige beleid).