Voor zorgverleners

Privacystatement

SHO is ISO 15189 geaccrediteerd

In september heeft SHO het goede nieuws ontvangen van de Raad van Accreditatie dat het laboratorium, biometrie en beeldvorming in Velp en het laboratorium in Hardenberg de accreditatie hebben behaald voor ISO 15189. SHO toont hiermee aan te voldoen aan de internationaal gestelde eisen voor kwaliteit en competentie in medische laboratoria.

Lees meer...

Vrij T3 in plaats van totaal T3 als opvolgtest bij afwijkende schildklierwaarden

Vanaf 17 juli a.s. zal de bepaling van totaal T3 (TT3) worden vervangen door de vrij T3 (fT3). Voor routinediagnostiek van de schildklier volstaat bepaling van TSH en fT4. Indicaties om fT3 te meten liggen in de opvolging van onverklaarde combinaties van schildklierwaarden (bv. normaal fT4 en verlaagde TSH). T3 is het schildklierhormoon dat actief is op weefselniveau en is voor een belangrijk deel afkomstig van lokale omzetting vanuit T4. Het T3 wordt, net als T4 sterk aan TBG en albumine gebonden en is daarmee aan dezelfde, hiermee geassocieerde, variaties onderhevig als het totale T4. Net als bij T4 geldt dat alleen de vrije fractie actief is en dus een beter afspiegeling geeft van de actuele schildklierstatus dan de totale fractie.

Lees meer...

Per 17 juli geen standaard nitriet meer bij diagnostiek albuminurie

Wanneer sprake is van een albuminurie dienen niet-nefrogene oorzaken in ogenschouw te worden genomen. Om een urineweginfectie bij een albuminurie uit te kunnen sluiten werd hiertoe tot op heden geautomatiseerd een nitrietbepaling toegevoegd. Aansluitend op de inhoud van de nog te publiceren NHG-standaard Chronische Nierschade zal SHO deze werkwijze per 17 juli stoppen. De belangrijkste redenen om geen standaard nitriet meer te bepalen bij onderzoek albuminurie zijn: het is kostenverhogend voor de patiënt en het is slechts bij een beperkt deel van de patiënten doelmatig.

Lees meer...

Wijziging aanvragen fundusfotografie voor zorggroep Onze Huisartsen

Sinds een paar maanden is de werkwijze voor het aanmelden van patiënten voor fundusfotografie op verzoek van Onze Huisartsen gewijzigd. Het oproepsysteem voor bloedafname bij SHO blijft ongewijzigd.

Lees meer...

SHO benoemt Jeroen van Suijlen tot Voorzitter Raad van Bestuur a.i.

SHO Centra voor medische diagnostiek heeft de heer dr. Jeroen van Suijlen tot Voorzitter van de Raad van Bestuur a.i. benoemd. Naast Jeroen van Suijlen zijn Tonny Hermsen (Directeur Financiën, HRM en Facilitair) en Sanne van Rumpt (Bestuurssecretaris, werkzaam tot 1 juni) vanuit de interne organisatie benoemd tot Lid Raad van Bestuur a.i. Hiermee is de Raad van Bestuur van SHO na het overlijden van Arjan van Erven, de oprichter van SHO, weer ingevuld. Wij zijn er trots op dat SHO ondanks de ingrijpende gebeurtenissen in de afgelopen periode de continuïteit heeft weten te waarborgen.

Lees meer...

SHO locaties en openingstijden bloedafname NIPT TRIDENT-2

SHO Centra voor medische diagnostiek heeft een aantal locaties waar cliënten terecht kunnen voor bloedafname voor NIPT TRIDENT-2. Voor bloedafname kunnen cliënten zonder afspraak bij ons terecht. Echter gelden voor bloedafname voor de NIPT TRIDENT-2 vanwege verzendcondities afwijkende openingstijden. Wij vragen cliënten daarom rekening te houden met onderstaande openingstijden. 

Lees meer...