?>

Juiste afnamemateriaal bij aanvragen SOA-screening

SHO biedt via de huisarts SOA zelftesten die door de patiënt thuis kunnen worden afgenomen en in ons laboratorium worden onderzocht. Voor een optimale betrouwbaarheid vindt de diagnostiek naar SOA's geheel geautomatiseerd plaats. Hiertoe is het van belang dat het juiste afnamemateriaal wordt mee gegeven aan de patiënt.

Lees meer...

Nieuwe klinisch chemicus bij SHO

Vanaf 1 augustus is Laurens-Jan Jellema gestart als Klinisch Chemicus. Laurens-Jan is na een studie Farmacie in Groningen als promovendus onderzoek gaan doen bij de vakgroep Farmaceutische Analyse. Hier heeft hij gewerkt aan het opzetten van een nieuwe analyse methode die we nu terugvinden in de Point-of-care testen.

Lees meer...

Schatting van de Glomerulaire Filtratie Snelheid (GFR): van MDRD naar CKD-EPI Glomerulaire filtratiesnelheid (GFR)

De glomerulaire filtratiesnelheid (GFR) is een maat voor het functioneren van de nieren en kan worden geschat met verschillende formules. Tot op heden wordt door SHO bij elke gemeten kreatinine-waarde in bloed een schatting van de GFR (eGFR) berekend met behulp van de MDRD formule.

Lees meer...

De Beemd en De Laar vanaf 07.00 uur open!

De Beemd
Vanaf 1 juni 2016 is het servicepunt van SHO op locatie de Beemd in Velp (Florijnweg 4) al om 7 uur ‘s ochtends geopend. Patiënten kunnen op werkdagen zonder afspraak bloed laten prikken van 07.00 tot 16.00 uur.

Op onze locatie de Beemd kunnen patiënten ook elke werkdag van 08.00 tot 14.00 uur binnenlopen voor het maken van een ECG. Binnen 24 uur is de uitslag van het onderzoek bekend. Op afspraak voert SHO ook bloeddrukmetingen en holteronderzoek uit.

De Laar
Vanaf 15 juni is De Laar verhuisd naar psychotherapiepraktijk Scharwӓchter, Ginnikenstraat 14 in Arnhem. Op deze locatie is de openingstijd vervroegd. De Laar is op werkdagen geopend van 07.00 tot 10.00 uur.

Medewerkers bloedafname

Heeft uw assistente nog tijd over naast de werkzaamheden in uw praktijk? SHO groeit snel en breidt regelmatig het aantal prikposten uit. Ter versterking van ons team zoeken wij medewerkers bloedafname. Wij bieden hiervoor al mogelijkheden vanaf drie uur per week. Is er geen ervaring met bloed afnemen? En heeft uw assistent wel interesse? Wij bieden ook (bij)scholing aan. Op onze website https://sho.nl/werken-bij-sho staat een uitgebreide functieomschrijving. Ook kan er gereageerd worden via onze website.

Wijzigingen referentiewaarden

Wijzigingen per 19-01-2021:
Gewijzigde referentiewaarden (bepalingsmethode niet gewijzigd)
·         HbA2
·         HbF

Gewijzigde bepalingsmethode (referentiewaarde niet gewijzigd)
·         Hb-pathie onderzoek (thalassemieen en Hb-varianten)
·         Farmacogenetisch profiel (CYP genotypering)
·         FvLeiden genotypering
·         HLAB27 genotypering
·         DPD genotypering

In verband met de introductie van een nieuwe generatie test, is per 2 juni 2016 de ondergrens van de foliumzuur verlaagd (was 10 wordt 8,8 nmol/l). Vanaf medio juni zal ook een aanpassing plaatsvinden van de normaalwaarden van de immuunglobulines IgA, IgG en IgM.

De meest recente referentiewaarden kunt u altijd terugvinden op onze website https://sho.nl/referentiewaarden.