Voor zorgverleners

Privacystatement

Medewerkers bloedafname

Heeft uw assistente nog tijd over naast de werkzaamheden in uw praktijk? SHO groeit snel en breidt regelmatig het aantal prikposten uit. Ter versterking van ons team zoeken wij medewerkers bloedafname. Wij bieden hiervoor al mogelijkheden vanaf drie uur per week. Is er geen ervaring met bloed afnemen? En heeft uw assistent wel interesse? Wij bieden ook (bij)scholing aan. Op onze website https://sho.nl/werken-bij-sho staat een uitgebreide functieomschrijving. Ook kan er gereageerd worden via onze website.

Wijzigingen referentiewaarden

Wijzigingen per 19-01-2021:
Gewijzigde referentiewaarden (bepalingsmethode niet gewijzigd)
·         HbA2
·         HbF

Gewijzigde bepalingsmethode (referentiewaarde niet gewijzigd)
·         Hb-pathie onderzoek (thalassemieen en Hb-varianten)
·         Farmacogenetisch profiel (CYP genotypering)
·         FvLeiden genotypering
·         HLAB27 genotypering
·         DPD genotypering

In verband met de introductie van een nieuwe generatie test, is per 2 juni 2016 de ondergrens van de foliumzuur verlaagd (was 10 wordt 8,8 nmol/l). Vanaf medio juni zal ook een aanpassing plaatsvinden van de normaalwaarden van de immuunglobulines IgA, IgG en IgM.

De meest recente referentiewaarden kunt u altijd terugvinden op onze website https://sho.nl/referentiewaarden.

Echografie dichtbij

Wilt u snel en laagdrempelig echo-onderzoek voor uw patiënten in de directe omgeving van uw praktijk? SHO maakt dit voor u en uw patiënten mogelijk. Wij bieden hoogwaardig onderzoek op locatie. Vakkundig en volgens protocol. Zonder wachtlijsten.

Het onderzoek wordt volgens erkende protocollen door deskundige en zeer ervaren echo-laboranten uitgevoerd. Elke echo wordt door onze radiologen dezelfde dag beoordeeld en geautoriseerd. U ontvangt de uitslag de volgende dag in uw HIS en het beeldmateriaal via Uitslagen Online. Voor overleg met de radioloog belt u de speciale echolijn van SHO. Met onze echo dienstverlening kunt u snel gerichte terugkoppeling geven aan uw patiënt.

Wijzigingen rapportage eiwitspectrum

Vanaf begin juni zijn een aantal aanpassingen doorgevoerd in de rapportage van het eiwitspectrum. Rapportage is toegespitst op het wel of niet aanwezig zijn van M-proteine. Er vindt geen rapportage meer plaats van de verschillende eiwitfracties (albumine, alfa, beta en gamma). Aanvraag voor eiwitspectrum is dan ook alleen nog mogelijk in het kader van screening op een M-proteine of het vervolgen ervan.

Aan de rapportage van een gevonden M-proteine verandert niets (typering plus kwantificering in gram per liter).

Risico monsters per post versturen

Verzending van monsters per post is voor een aantal testen niet geschikt. Dit geldt o.a. voor de MCV-bepaling. Een te lange blootstelling van monsters aan de buitentemperatuur kan zorgen voor een vals-verhoogde MCV-waarde. Zeker bij warm weer is dit een risico. Transport via SHO waarborgt de integriteit van alle testen en heeft dan ook de voorkeur. Kiest u voor postverzending, dan vragen wij u om te controleren dat de testen uit het bloedmonster postverzending toelaten. U kunt hiervoor contact opnemen met de dienstdoend laboratoriumspecialist op 088-999 77 00.

Spirometrie onderzoek volgens nieuwe standaarden

In april 2015 zijn de NHG standaarden Astma bij volwassenen en COPD uit 2007 herzien. Dit betekent dat voor de diagnostiek voor Astma en COPD als ook voor de monitoring van patiënten er belangrijke wijzigingen gaan plaatsvinden.

Lees meer...