?>

Nieuwsbrief SHO februari 2021 uitgave 37

Met deze speciale nieuwsbrief voor verloskundigen houden wij u graag op de hoogte van de actualiteiten binnen SHO en interessante ontwikkelingen op de markt. 

Controleer materiaal voor urinekweek s.v.p.

Onlangs heeft een aantal praktijken verkeerde buizen voor urinekweekonderzoek van ons ontvangen. Dit heeft tot gevolg dat wij het onderzoek niet kunnen uitvoeren. Wij kunnen helaas niet meer nagaan naar wie deze verkeerde zending  is gestuurd. Controleert u s.v.p. of u de juiste buizen heeft ontvangen. Deze moeten groen-geel van kleur zijn (niet beige). Zie bijgaande foto.

Ter informatie: ook voor het afgeven van materialen op één van onze locaties vragen wij patiënten een afspraak te maken en een ID mee te nemen.

contractering VGZ  en uw aanvraag in ZorgDomein

(betreft alleen regio Arnhem/Nijmegen)

Als u een aanvraag bij SHO doet via ZorgDomein, ziet u een melding dat SHO geen gecontracteerde partij is. Echter, wij hebben voor 2021 een betalingsovereenkomst afgesloten met VGZ. Dit betekent dat wij alle diagnostiek voor VGZ-verzekerden rechtstreeks kunnen declareren, zij het tegen een gereduceerd tarief. Deze regeling leidt niet tot hogere kosten voor patiënten, integendeel, zij zijn iets goedkoper uit. Het verschil neemt SHO voor haar rekening.

Nieuw formulier microbiologie

U heeft het misschien al gezien, wij hebben een nieuw aanvraagformulier voor microbiologie in gebruik genomen. De voornaamste aanpassingen zijn:

 • Het pakket acute en chronische diarree is aangepast
 • Dientamoeba fragilis is toegevoegd bij ‘chronische diarree’
 • Urethritis/Fluor vaginalis aangepast (zie plaatje)
 • Test Hemolytische streptokok zwangere toegevoegd (achterzijde formulier)

microbiologie urethritis

Farmacogenetica

Met ingang van 19-januari 2021 wordt het bepalingspakket binnen de farmacogenetica aangepast. De VKORC1 genotypering wordt niet meer standaard binnen het farmacogenetisch profiel uitgevoerd. VKORC1 genotypering is wel als aparte genotypering aan te vragen.

Het farmacogenetisch profiel blijft bestaan uit genotypering van de volgende 7 cytochromen:

 • CYP1A2 (*1F)
 • CYP2B6 (*6)
 • CYP2C9 (*2 en *3)
 • CYP2C19 (*2 en *17)
 • CYP2D6 (*3, *4, *6, *41, *5 (deletie) en genduplicatie)
 • CYP3A4 (*22)
 • CYP3A5 (*3)

De analyse van de variant allelen is aangepast. De variant allelen zoals in de opsomming hierboven tussen haakjes weergegeven worden vanaf 19-januari 2021 binnen het farmacogenetisch profiel geanalyseerd.

Ook blijft CYP2C19 als aparte genotypering aan te vragen.

Achtergrond VKORC1 genotypering

Genotypering voor -1639G>A van het VKORC1 (Vitamine K-oxide-reductasecomplex-1) kan worden uitgevoerd om de gevoeligheid van een individu voor coumarines (acenocoumarol, fenprocoumon, warfarine) vast te stellen. VKORC1 genotypering kan worden toegepast bij doorschieten van de INR bij behandeling met coumarines.

Meer informatie over de relatie tussen de CYP genen en geneesmiddelen en de interpretatie van de resultaten van de CYP genotypering kunt op vinden op onze website https://www.sho.nl/naslagdocumenten en de website: https://www.farmacogenetica.nl/tabellen-2020

 

 

Diagnostiek voor patiënten van medisch specialisten van de ziekenhuizen CWZ, Rijnstate, Slingeland

SHO Centra voor medische diagnostiek biedt een breed pakket aan diagnostische ondersteuning op vele locaties in Nederland. Naast aanvragen van eerstelijns zorgverleners ontvangt SHO dagelijks veel patiënten op haar onderzoekslocaties met aanvragen die zijn gedaan door medisch specialisten uit ziekenhuizen.

Tot op heden wordt iedere patiënt die kiest voor SHO, ook door SHO geholpen.

De kosten voor onderzoeken voor medisch specialisten kunnen niet in rekening worden gebracht bij de zorgverzekeraar van de patiënt, omdat deze diagnostiek deel uitmaakt van een DBC of DOT. Niet alle ziekenhuizen zijn bereid ons deze kosten te vergoeden.

Oplopende kosten niet vergoed

Het aantal patiënten dat onder behandeling is bij een medisch specialist van CWZ, Rijnstate en Slingeland en zich voor onderzoek op aanvraag van deze specialist meldt bij SHO, blijft toenemen. Hierdoor lopen de kosten (die niet vergoed worden) voor SHO zodanig op dat voortzetting van deze dienstverlening onverantwoord is.

Geen diagnostiek in opdracht van ziekenhuizen

Dit betekent helaas dat wij m.i.v. 10 december a.s. genoodzaakt zijn patiënten met een aanvraag van een medisch specialist van genoemde ziekenhuizen terug te verwijzen naar een prikpost van het ziekenhuis. Wij zullen hen hierover informeren bij het maken van een afspraak en met informatie op onze website.

Aanvragen van 3e lijns ziekenhuizen blijven wij wel uitvoeren.

Heeft u vragen hierover of wilt u meer informatie, dan kunt u contact opnemen met uw relatiemanager Käthe Paar (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.).

Beoogde overname van SHO door Unilabs in 2021

Beoogde overname van SHO door Unilabs in 2021

Woensdag 25 november heeft SHO met Unilabs overeenstemming bereikt over de overname van SHO Groep BV door Unilabs.

SHO ziet in Unilabs een sterke partner, die ons in staat stelt om de continuïteit van onze servicegerichte en laagdrempelige (eerstelijns) medische diagnostiek in de regio’s Twente, Vechtdal en Gelderland te borgen en verder uit te breiden. 

Onder voorbehoud van de noodzakelijke goedkeuring van deze overname door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Autoriteit Consument & Markt (ACM), vindt de daadwerkelijke overname door Unilabs waarschijnlijk plaats omstreeks april 2021.

Wij continueren onze dienstverlening zoals u van ons gewend bent en bereiden samen met Unilabs de integratie van beide organisaties voor. Uiteraard blijven wij ons inspannen om, in samenwerking met de regionale ziekenhuizen, onafhankelijke, integrale diagnostiek over de lijnen heen te organiseren om zorgverleners zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit bericht, neemt u dan contact op via het [contactformulier].  

 

Corona maatregelen bij SHO

Coronamaatregelen bij SHO

Met ingang van 5 november worden de coronamaatregelen aangescherpt. Dat betekent het volgende:

 • Draag een mondkapje. Als u geen mondkapje draagt kunnen wij u helaas niet helpen.
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen.
 • Neem indien mogelijk geen begeleider mee.
 • Als u een afspraak maakt, kom dan maximaal 5 minuten van tevoren.

Annuleer uw afspraak als u corona-achtige klachten heeft zoals hoesten, benauwdheid, verkoudheid of koorts of als u recent (minder dan 14 dagen geleden) uit een code oranje gebied bent teruggekomen.

Als u komt voor onderzoek hebt u altijd een identiteitsbewijs nodig.

coronamaatregelen

Algemene informatie coronavirus
Voor de laatste stand van zaken rondom het coronavirus (COVID-19) verwijzen wij u naar de website van het RIVMhttps://www.rivm.nl/

Nog geen longfunctieonderzoek mogelijk

Wij kunnen longfunctieonderzoek helaas nog niet opstarten. NHG en CAHAG adviseren spirometrie alleen te hervatten bij gebruik van een bacteriefilter waarmee betrouwbare spirometrieresultaten worden gemeten. De apparatuur waar wij mee werken heeft nog geen goedgekeurd bacteriefilter.

Aanvragen microbiologie in ZorgDomein gewijzigd

Voorheen was het mogelijk om onderzoeken voor medische microbiologie aan te vragen via het zorgproduct “Labdiagnostiek laboratorium SHO”. Vanaf heden is hiervoor een apart zorgproduct “Labdiagnostiek Microbiologie” ingericht.