Zorg voor uw gegevens

Gegevens uitwisseling

Als aanbieder van diagnostiek hebben wij te maken met (vertrouwelijke) patiëntgegevens. De bescherming van uw privacy is voor ons van essentieel belang.

Om ervoor te zorgen dat uw arts de juiste diagnose kan stellen en goede medische zorg kan verlenen, leggen wij persoonsgegevens en uitslagen van onderzoek vast. Wij doen dit in lijn met de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (Wgbo) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt erop vertrouwen dat wij uw persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving behandelen. Natuurlijk neemt SHO alle benodigde maatregelen om uw privacy te beschermen en uw gegevens te beveiligen.

Door middel van ons Privacystatement informeren wij u over hoe wij omgaan met uw rechten en wat wij met uw gegevens doen.

Uitslagen Online voor arts inzichtelijk
Wij rapporteren uw behandelend arts de resultaten van uw onderzoek. Soms verwijst de huisarts u daarna door naar een medisch specialist in het ziekenhuis. Wij kunnen ervoor zorgen dat de medisch specialist de uitslagen van uw onderzoek ook kan inzien. Dit kan via Uitslagen Online.
Dat bespaart u tijd en geld. Het onderzoek hoeft namelijk niet dubbel uitgevoerd te worden.

Bezwaar maken inzage Uitslagen online
Heeft u er bezwaar tegen dat uw uitslagen opgenomen worden in Uitslagen Online dan kunt u dit aangeven door het Bezwaarformulier Uitslagen Online te downloaden, in te vullen en kosteloos naar ons terug te sturen. Na de verwerking van dit bezwaar krijgt alleen uw behandelend arts inzage in de resultaten van uw onderzoek.

Nader gebruik lichaamsmateriaal
Lichaamsmateriaal dat overblijft, kan voor wetenschappelijk onderzoek worden gebruikt. Dit gebeurt op anonieme wijze, dat wil zeggen dat niet meer kan worden nagegaan van wie het materiaal afkomstig is. Heeft u hier bezwaar tegen? Maak dan kenbaar bij de afname of het inleveren van het lichaamsmateriaal, dat u hiervoor geen toestemming geeft.

Heeft u nog vragen?
Voor vragen kunt u terecht op onze pagina met Veelgestelde Vragen voor patiënten. Staat uw vraag er niet tussen, dan kunt u ons mailen via het contactformulier. U kunt ons uiteraard ook bellen. Wij zijn op werkdagen bereikbaar van 8.30 uur tot 17.00 uur via 088-999 7777.

Terug naar boven