Kosten voor onderzoek

SHO Centra voor medische diagnostiek voert diagnostiek uit op aanvraag van zorgverleners. De meeste diagnostische onderzoeken worden vergoed door de zorgverzekeraar, omdat ze onder de basisverzekering vallen. SHO declareert onderzoeken die vallen onder de basisverzekering, en die rechtstreeks zijn aangevraagd door (huis)arts of verloskundige bij de zorgverzekeraar. SHO heeft met alle zorgverzekeraars hierover afspraken gemaakt en contracten afgesloten.

De prijzen voor onderzoek die SHO hanteert zijn gebaseerd op de maximumtarieven die vastgesteld zijn door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De tarieven van SHO zijn lager dan de maximumtarieven van de NZa, maar verschillen per zorgverzekeraar. De tarieven die hier vermeld staan zijn de maximumtarieven. Voor zorgverzekeraar VGZ is SHO voor het jaar 2018 voorkeursaanbieder met een A-classificatie. Dat betekent dat SHO volgens VGZ staat voor hoge kwaliteit, maximale klanttevredenheid en hoogwaardige dienstverlening tegen een scherpe prijs.
Voor zorgverzekeraar Menzis is SHO voorkeursaanbieder. Dat betekent dat SHO aan alle criteria van Menzis voldoet op het gebied van prijs, kwaliteit en volume.

Aan de rechterzijde kunt u de tarieflijst op basis van het (huisartsen)laboratoriumformulier van SHO bekijken, de tarieflijst op basis van het microbiologieformulier en van de overige onderzoeken.

Ondanks de zorgvuldigheid waarmee wij onze overzichten hebben samengesteld, kunnen door tariefwijzigingen afwijkingen ontstaan. U kunt aan deze overzichten geen rechten ontlenen.

Heeft u vragen over de tarieven, dan kunt u contact opnemen met de financiële administratie van SHO op telefoonnummer 088-999 7777.