Referentiewaarden

Referentiewaarden

 Referentiewaarden Gelderland  Referentiewaarden Twente    Referentiewaarden Vechtlanden SXB  

 

Wilt u de uitslag(en) van het laboratoriumonderzoek spiegelen aan de referentiewaarden? Aan de rechterzijde vindt u een overzicht van de testen op alfabetische volgorde.

Wijziging in rapportage van beslisgrenzen bij Orale Glucosetolerantietest (OGTT)

Per 1 juni 2021 zal bij de nuchtere OGTT glucose waarde en de glucose waarde 2 uur na belasting in de uitslag gerefereerd worden naar de beslisgrenzen zoals vastgesteld door de NVOG (in: NVOG richtlijn diabetes mellitus en zwangerschap, versie 3.0, 2018). Er is niets gewijzigd aan de belastingtest zelf. Regionaal bepaalde beslisgrenzen kunnen hiervan afwijken.

Wijziging referentiewaarden en bepalingsmethode

Vanaf 1 januari 2021 zal voor een aantal laboratoriumbepalingen het uitvoerend laboratorium wijzigen. Het kan voorkomen dat de bepaling dan middels een andere methode wordt uitgevoerd en dat de meeteenheid en/of de referentiewaarde(n) voor een bepaling wijzigt. Wanneer dit het geval is wordt dat voor een bepaalde tijd bij de uitslag van betreffende bepaling gerapporteerd. De referentiewaardentabel op de website (www.sho.nl/referentiewaarden) zal continue worden bijgewerkt zodat deze altijd de actuele gegevens van de bepaling weergeeft.

Voor meer informatie of vragen kunt u contact opnemen met de klinisch chemicus via 088-9997700

Wijzigingen per 01-01-2021:

Gewijzigde referentiewaarden (bepalingsmethode niet gewijzigd)

 • Geïoniseerd calcium

Gewijzigde bepalingsmethode (referentiewaarde niet gewijzigd)

 • Antitrombine, ProteineC en fibrinogeen

Gewijzigde referentiewaarde en bepalingsmethode

 • ProteineS, APTT, PT en INR

Wijzigingen per 12-01-2021:

Gewijzigde bepalingsmethode (referentiewaarde niet gewijzigd)

 • CDT en alcohol

Gewijzigde referentiewaarde en bepalingsmethode

 • ACE, CA15.3 en cortisol


Wijzigingen per 19-01-2021:

Gewijzigde referentiewaarden (bepalingsmethode niet gewijzigd)

 • HbA2
 • HbF

Gewijzigde bepalingsmethode (referentiewaarde niet gewijzigd)

 • Hb-pathie onderzoek (thalassemieen en Hb-varianten)
 • Farmacogenetisch profiel (CYP genotypering)
 • FvLeiden genotypering
 • HLAB27 genotypering
 • DPD genotypering

Wijzigingen per 26-01-2021:

Gewijzigde referentiewaarde en bepalingsmethode

 • Immuunglobulines: IgG en IgM
 • Vrije lichte ketens in serum